Translate

2016年8月23日火曜日

Osmanli Devletinin Saray Teskilatiほか トルコ語書籍2Osmanli Devletinin Saray Teskilati. 
Uzuncarsili, Ismail Hakki.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1984
ペーパーバック装。日焼けあり。個人印有。 (No.22-15970)   ¥1,000

Osmanli Devleti Teskilatina Medhal. 3. Baski.
Uzuncarsili, Ismail Hakki.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1984
ペーパーバック装。日焼けあり。個人印有。 (No.22-15971)   ¥1,000

Osmanli ve Cumhuriyet Donemleri Hariciye Tarihimiz (Teskilat ve Protokol)
GIRGIN, Kemar.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1994
ペーパーバック装。良好。個人印有。   (No.22-15972)    ¥1,000

Turk-Rus Iliskilerinde 500 Yil 1491-1992. Ankara, 12-14 Aralik 1992.
Uzuncarsili, Ismail Hakki.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1999
ペーパーバック装。良好。個人印有。   (No.22-15973)    ¥1,000

Aciklamali Yeni Kelimeler Sozlugu.
BAYAR, Nevnihal.   Akcag Basim Yayinlari (Ankara) 2006
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15974)    ¥1,000

Turkiye’de Cagdas Egitim Tarihi (1734-1876)
BILIM, Cahit Yalcin.   Anadolu Universitesi (Eskisehir) 2002
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15975)    ¥1,000

Rusya Tarihi: Baslangictan 1917'ye Kadar. 2 Baski.
KURAT, Akdes Nimet.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1987
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15976)    ¥1,000

Ittihat-Terakki ve Kapitulasyonlar.
ELMACI, Mehmet Emin.   Homer Kitabevi (Istanbul) 2005
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15977)    ¥1,000

Savasta ve Barista bir Osmanli Devlet Adami Ahmed resmi Efendi (1700-1783)
AKSAN, Virginia.   Tarih Vakfi Yurt Yayinlari 1997
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15978)    ¥1,000Cagdas Turk Diplomasisi: 200 Yillik Surec. Ankara, 15-17 Ekim 1997. Sempozyuma Sunulan Tebligler.
Turk Tarih Kurumu Basimevi (Anara) 1999
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15979)    ¥1,000

Tarihceleri ve Aciklamalari Ile Birlikte Turkiya'nin Siyasal Andlasmalari. I. Cilt (1920-1945)
SOYSAL, Ismail.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Anara) 2000
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15980)    ¥1,000

Turkiye'nin Uluslararasi Siyasal Bagitlari. Cilt II (1945-1990) Kesim A (Cok Tarafli Bagitlar) 2. Baski.
SOYSAL, Ismail.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Anara) 2000
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15981)    ¥1,000

Tanzimat Doneminde Fransa'ya Gonderilen Osmanli Ogrencileri (1839-1876)
SISMAN, Adnan.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Anara) 2004
ペーパーバック装。良好。個人印有。 (No.22-15982)    ¥1,000

Basbakanlik Osmanli Arsivi Rehberi.
SARINAY, Yusuf.   T. C. Basbakanlik (Ankara) 2010
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15983)    ¥1,000

XVIII. Yuzyil Istanbul Hayatina Dair Risale-i Garibe.
DEVELI, Hayati.   Kitabevi (Istanbul) 2001
ペーパーバック装。良好。大学蔵印有。 (No.22-15984)    ¥1,000

Osmanli Tarih Lugati. Duzeltilmis ve Ilaveli Ikinci Baski.
SERTOGLU, Midhat.   Enderun Kitabevi (Istanbul) 1986
ペーパーバック装。日焼けあり。 (No.22-15985)    ¥1,000

Ahmet Resmi Efendi Hulasatu'l - I'tibar (1768-1774 Osmanli Rus-Harbi Tarihcesi)
KOKSAL, Osman.   Gazi Kitabevi (Ankara) 2011
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15986)    ¥1,000 

0 件のコメント:

コメントを投稿