Translate

2016年8月22日月曜日

Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sozluguほか トルコ語書籍

Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sozlugu. 3 Vols.
PAKALIN, Mehmet Zeki.   Milli Egitim Basimevi (Istanbul) 1971
蔵書印有。 (No.49-15963)
soldDevletlerarasi Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri Cilt: I  (Osmanli Imparatorlugu Andlasmalari)
ERIM, Nihat.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1953
経年良好。小個人印有。 (No.22-15954)
sold

Osmanli Muahedeleri Ve Kapitukasiyonlar 1300-1920 Ve Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923.
EKREM, Resat.   Muallim Ahmet Halti Kitaphanesi (Istanbul) 1934
経年日焼けあり。小個人印有。 (No.22-15955)
¥4,000

Turkiye Ve Rusya XVIII: Yuzyil Sonundan Kurtulus Savasina Kadar Turk - Rus Ilisikleri (1798-1919)
KURAT, Akdes Nimet.   Ankara Universitesi Basimevi. 1970
経年良好。小個人印有。 (No.22-15956)
¥4,000

Turkiye Iktisadi Tarihi.
TETKIKLER, Hakkinda.   Devet Matbassi (Istanbul) 1931
経年良好。小個人印有。 (No.22-15957)
¥2,000

Turk Incelemeleri Yapan Kuruluslar (Kilavuz).
SOYSAL, Ismail. & EREN, Mihin.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1977
良好。ハードカバー再製本。小個人印有。 (No.22-15958)
¥2,000

Fransiz Ihtilali ve Turk - Fransiz Diplomasi Munasebetleri (1789-1802)
SOYSAL, Ismail.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1964
良好。ハードカバー再製本。 (No.22-15959)
¥2,000

Kabe ve Haremeyn icin Yemen'de Osmanli Hakimiyeti (1517-1571)
YAVUZ, Hulusi.   Serbest Matbaasi (Istanbul) 1984
本文少日焼けあり。ハードカバー再製本。小個人印有。 (No.22-15960)
¥2,000

Rus Isgali Devrinde Osmanli Devleti Ile Turkistan Hanliklari Arasindaki Siyasi Munasebetler (1775-1875)
SARAY, Mehmet.   Istanbul Matbaasi (Istanbul) 1984
本文少日焼けあり。ハードカバー再製本。小個人印有。 (No.22-15961)
¥2,000

"Osmanli Tarihi" Yazarlari (Biyografi ve Bibliyografi) 
BAYRAK, Orhan.   Osmanli Yayinevi 1982
本文少日焼けあり。ハードカバー再製本。小個人印有。 (No.22-15962)
¥2,000


Ahmet Cevdet Pasa (1823-1895) Vefatinin 100. Yilina Armagan (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995)
Turkiye Diyanet Vakfi Yayinlari (Ankara) 1997
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15964)
¥2,000

Ahmed Cevdet Pasa Semineri 27-28 Mayis 1985 Bildiriler
Edebiyat Fakultesi Basimevi (Istanbul) 1986
ペーパーバック装。経年良好。小個人印有。 (No.22-15965)
¥3,000


Cevdet Pasa Tezakir. 1-40. 
CEVDET PASA.   Turk Tarih Kurumu Basimevi (Ankara) 1953/1967
個人蔵書印有。 (No.22-15966)
¥10,000

Sani-Zade Tarihi: Osmanli Tarihi (1223-1237 / 1808-1821)
Sani-Zadi Mehmed 'Ata 'Ullah Efendi.
YILMAZER, Ziya. (Hazirlayan)
Camlica (Istanbul) 2008
大学蔵書印有。 (No.22-15969)
¥5,000
Osmanli Rus Iliskileri Tarihi. (Ahmet Cavid Bey'in Muntehabati)
YEDİTEPE YAYINEVİ (Istanbul) 2004
良好。小個人印有。 (No.22-15967)
¥3,000

Osmanli Devlet Teskilatinda Reisulkuttablik (XVIII. Yuzyil)
AHISHALI, Recep.   Tarih ve Tabiat Vakfi (Istanbul) 2001
ペーパーバック装。良好。 (No.22-15968)
¥2,000


Paris'te Bir Osmanli: Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi' nin Paris Sefirligi ve Buyuk Sefaretnamesi.
GUNAY, Bekir.   Kitabevi (Istanbul) 2009
ペーパーバック装。良好。大学蔵書印有。 (No.22-15993)
¥3,000
0 件のコメント:

コメントを投稿